Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.07.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА
16.04.2018
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още ... ]

АНКЕТА

Как оценявате работата на РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА

 

1. Прозрачна ли е работата на РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?
а)  да, прозрачна е
б)  да, но само в отделни случаи
в)  не, но все пак си върши работата
г)  категорично не
д)  не мога да преценя
2. От къде получавате информация за дейността на РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА?
а)  медиите
б)  лично от хората, които са участвали в съдебни процеси
в)  от хора, които работят в съдебната система
г)  не се интересувам
3. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА?
а)  има ясни правила, които се спазват от всички
б)  отношението към всички е еднакво
в)  обслужването зависи от служителя
г)  обслужването не е добро
д)  нямам мнение
4. Ще се подобри ли работата в РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА чрез граждански инициативи?
а)  със сигурност би се подобрила
б)  по-скоро би се подобрила
в)  по-скоро не
г)  не мога да преценя
5. Какви разяснения относно дейността на съда бихте желали да получите?
а)  повече информация за съдебните дела / какви са правата и задълженията на гражданите, как съдът търси отговорност за изпълнение на дадените решения/
б)  да има повече информация за рутинното издаване на съдебни документи;
в)  да има граждански обсъждания заедно със съда за крупни дела.
6. Как оценявате връзката РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА – медии?
а)  задължителна;
б)  добра практика;
в)  наложителна;
г)  слабо ефективна
7. Според Вас разумен ли е срока, в който се разглеждат делата в РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА?
а)  разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
б)  делата се разглеждат в разумен срок
в)  не мога да преценя
8. Според Вас отлагат ли се често делата в РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА?
а)  отлагат се прекалено често;
б)  отлагат се толкова, колкото е необходимо;
в)  не мога да преценя
9. Според Вас кои са основните причини за отлагането на делата в РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА?
а)  представяне на болнични листове от адвокатите и страните;
б)  неправилно призоваване на страните по делото;
в)  искания за представяне на нови доказателства;
г)  неявяване на адвокати поради ангажираност по друго дело
д)  не мога да преценя
10. Според Вас по чия вина се отлагат делата в РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА?
а)  съд
б)  адвокати
в)  свидетели
г)  другата страна
д)  вещите лица
е)  служителите в съда
ж)  друго