Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.07.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА
02.04.2019
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още ... ]

ИСТОРИЯ

    Съдът в гр. Елена е създаден непосредствено след освобождението на България от османска власт. Район на действие бил бившата Еленска околия. Наричал се е Еленско мирово съдилище. Мировият съд е бил най-ниската степен в съдебната система. Той се е състоял само от един съдия. Компетентността му е била много ограничена. Разглеждани са и решавани наказателни дела за по-леки престъпления, като главната му функция е била да помирява страните. Това в най-голяма степен е съответствало на наименованието мирови съд. Подсъдни на този съд са били всички граждански дела, образувани по искове за суми, за собственост и владение на недвижими имоти, за съдебни делби и др. В нотариалната служба са били издавани нотариални актове за собственост на недвижими имоти, за покупко-продажби и др., а съдебно-изпълнителната служба е изпълнявала влезлите в законна сила съдебни актове.
    От 1 ноември 1934 год. съдът е преименуван на Еленски околийски съд със седалище гр. Елена и район на действие Еленска околия. Компетентността му се увеличила със Закона за устройство на съдилищата, действащ по това време.
      От 1 ноември 1952 год. е преименуван на Народен съд, а от 28 юни 1971 год. на Районен съд гр. Елена. Съгласно изменението на Закона за устройство на съдилищата част от наказателните и гражданските дела, подсъдни до тогава на окръжен съд, са преминали в районния съд.

 

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас